PROPIOSAN 500G
21. PREPARATY WITAMINOWE I MINERALNE

Parametry:

Grupa towarowa : 21. PREPARATY WITAMINOWE I MINERALNE
Producent : VETOQUINOL BIOWET
PKWiU : 10.91.10.0
Zawartość. op. jedn. : 500 g
Karencja :
Forma produktu :
Zawartość. op. zbior. : 0
Jm. :
Dostępność towaru : (-)

Opis produktu:

Propiosan 100g Preparat dla krów mlecznych stymulujący przemiany energetyczne zawiera żywą kulturę Saccharomyces cerevisiae 3 x 1011 CFU

Skład
:
W 100 g:
Drożdże 60,0 g Propionian sodu 39,8 g Kobalt 19,5 mg Nośnik do 100,0 g

Właściwości
:
Preparat jest przeznaczony dla krów mlecznych, zawiera aktywną kulturę drożdży Saccharomyces cerevisiae, propionian sodu oraz kobalt.

Skład
niki Propiosanu działają dietetycznie przy żywieniu bydła paszami zawierającymi duże ilości łatwo rozpuszczalnych węglowodanów, takimi jak:
kiszonka z kukurydzy, buraki, liście buraków cukrowych z główkami oraz otręby, śruty zbożowe i mieszanki paszowe. Działanie fizjologiczne preparatu umożliwia tworzenie rezerwy energetycznej w organizmie i w konsekwencji zmniejsza ryzyko wystąpienia zaburzeń metabolicznych w okresie okołoporodowym oraz obniżenia płodności, związanego z niską koncentracją energii w dawce pokarmowej. Drożdże Saccharomyces cerevisiae wykazują wysoką aktywność biologiczną w przewodzie pokarmowym, ograniczają wahania pH treści żwacza oraz stwarzają warunki sprzyjające większej aktywności mikroflory poprzez zmniejszenie koncentracji tlenu w treści żwacza. Stymulacja fermentacji mikrobiologicznej powoduje zwiększenie produkcji lotnych kwasów tłuszczowych, które poprawiają bilans energetyczny organizmu i zmniejszają ryzyko nadmiernej koncentracji związków ketonowych. Drożdże Saccharomyces cerevisiae wpływają na wzrost wydajności mlecznej, lepsze wykorzystanie paszy oraz poprawę zdrowotności zwierząt. Propionian sodu działa stymulująco na proces glukogenezy, wpływa na zwiększenie rezerwy glikogenu w wątrobie oraz poziomu glukozy we krwi, pobudza wydzielanie śliny oraz wzmaga wydzielanie soków żołądkowych w trawieńcu. W środowisku żwacza tworzy aktywny układ buforowy, efektywnie stabilizujący pH treści żwacza. Działanie buforujące stwarza korzystne warunki do rozwoju pożądanej mikroflory fermentacji propionowej oraz przyczynia się do utrzymania w żwaczu prawidłowej relacji kwasów, octowego do propionowego, mających decydujący wpływ na syntezę składników mleka. Kobalt jest składnikiem niezbędnym do mikrobiologicznej syntezy witaminy B12, która nie występuje w paszach pochodzenia roślinnego. Witamina B12 uczestniczy w przemianach białek w organizmie oraz stymuluje procesy odpornościowe. Niedobór kobaltu powoduje spadek apetytu, zmniejszenie przyrostów dziennych i wykorzystania pasz.

Wskazania
:
Propiosan można stosować systematycznie jako dodatek paszowy dla krów o wysokiej wydajności mleczne, w okresie 21 dni przed wycieleniem oraz po wycieleniu, w okresie wzrostu krzywej laktacji. W żywieniu krów wysokomlecznych, otrzymujących zwiększone dawki pasz treściwych, preparat można podawać w celu buforowania treści żwacza. W okresie sezonowych zmian żywienia, na początku sezonu pastwiskowego oraz każdorazowo przy zmianie rodzaju pasz objętościowych, w celu stabilizacji mikroflory żwacza i ograniczenia ryzyka okresowego spadku wydajności mleka, związanego ze zmianą składu dawki pokarmowej. W żywieniu krów paszami o niskiej koncentracji energii, paszami nadmiernie rozdrobnionymi, zawierającymi niski poziom włókna oraz paszami o wysokiej koncentracji białka. Propiosan z uwagi na działanie probiotyczne może być stosowany w okresie rekonwalescencji, niestrawności lub po kuracji antybiotykami.

Dawkowanie:

Krowy mleczne 25-100 g / szt. / dzień 1 łyżka stołowa zawiera ok. 10 g preparatu. Stosowanie:
Propiosan podawać wymieszany ze śrutami zbożowymi, otrębami, mieszanką mineralną.

Opakowanie
:
100g, 1kg, 5 kg

Warunki przechowywania
:
Przechowywać w zamkniętych opakowaniach w temperaturze około 200C, chronić przed wilgocią oraz bezpośrednim oddziaływaniem promieni słonecznych.

Trwałość
:
W szczelnie zamkniętych opakowaniach 12 miesięcy. Zezwolenie:
MRiRW zezw. nr PZWpp-4121-C-181/01 Wytwórca:
Vetoquinol Biowet Spółka z o.o. 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Kosynierów dyńskich 13-14

Karencja
:
Nie obowiązuje.

Uwagi
:
Produkt nie zawiera mikroorganizmów genetycznie modyfikowanych (GMO).


- drukuj